Homepage

Historie ROMO Jakubčovice

Chceme-li nahlédnout do historie strojírenského podniku v Jakubčovicích na Odrou, musíme se v časovém měřítku vrátit zpět až na začátek třicátých let minulého století, kdy byl tento podnik založen bratry Kasperovými.

Jak historie zaznamenává, měly všechny podniky založené v obci, jistou souvislost, byly totiž založeny spoluzakladatelskými osobami obce (Emil Teltschik knoflíkarna a kamenolom), bratry Kasperovými (později zámečnické práce a výroba svěráků), známými po celém světě. S užitím vlastního patentu a univerzálních sklíčidel pro vybavení, zejména soustruhů. Tyto výrobky se v podnicích, které převzaly výrobu zhotovují dodnes. Josef Kasper (majitel mlýna) a jiné významné osobnosti doby minulé např. Jaschek, Hubatschek, Hauser, Schorsch, Ohnahauser a jiní významní činitelé jež historie neuvádí a nezaznamenává, měli velký podíl na rozvoji průmyslu v naší obci.

Tak např. výroba zámečnických svěráků (zn. KASPER) různých velikostí a konstrukcí přežila až do dnešní doby.

Po II. světové válce přešel podnik do národní správy, ve které setrval až do roku 1948, kdy převzala podnik "TOS" Lipník - továrna obráběcích strojů. Do výroby byla přidána výroba univerzálních sklíčidel (upínacích hlav) do soustruhů a výroba ručních vrtaček. V roce 1950 přišel podnik pod "Strojosvit Krnov", později TOS Svitavy, přičemž dosavadní výroba byla zachována. V tu dobu pracovalo v podniku asi 50 - 60 zaměstnanců, hlavně ze spádových obcí a okolí.

K většímu rozmachu podniku však došlo až po roku 1954, kdy se stal pobočným provozem n. p. ROMO Fulnek (krajský podnik mísního hospodářství).

Výroba svěráků a sklíčidel byla ukončena a hlavní náplní se staly dílce na veškeré typy ROMO praček a odstředívek, v menší míře pak výroba nástrojů a výrobků žádáných na trhu, např. mycí linky na auta, secí stroje pro zemědělce, stroje na žehlení pánských košil a podobně. Tyto stroje se vyvážely hlavně do zahraničí, nejvdálenější zemí byla Venezuela. V té době se i zvyšoval počet zaměstnanců, hlavně nástupem vyučených odborníků a dosáhl počtu asi 80 pracovníků. Touto dobou začala modernizace stávajících objektů vybudovaly se nové šatny a sociální zařízení, nová kotelna a byla postavena nová menší hala. Na počátku 60. let byla zavedena výroba Kabinetových žehlících souprav (KŽS), které byly vyráběny pro velké čistírny, prádelny, nemocnice apod. do celé republiky.

Po nasycení trhu byla výroba v roce 1968 ukončena. Ovšem k největšímu rozmachu došlo v polovině sedmdesátých let, kdy byla postavena velká výrobní hala, do které byly instalovány na tehdejší dobu moderní obráběcí stroje, včetně několika programově a číslicově řízených soustruhů.

Zvýšil se několikrát objem výroby dílců na pračky, výroba nástrojů v nástrojárně, která pro svou kvalitní výrobu forem, střihů a různých nástrojů byla vyhlášena po celém okolí.

Zvyšovala se kvalifikace a mistrovství zaměstnanců tak, že dokázali vyrobit i nejsložitější formy pro výrobu dílců z plastů a pryže. Podnik měl i své vlastní učňovské středisko, kde se vyučila převážná část zaměstnanců.

Provoz byl známý nejen pro svou kvalitní výrobu, ale i svým pořádkem a péčí o svěřený majetek byl mnohokráte vyhodnocen jako nejlepší provoz s. p. ROMO, s.p. FULNEK, na čemž mají nemalou zásluhu i všichni vedoucí, kteří se na provoze vystřídali od p. HRBÁČKA, HRADILA, MALINKY, SOMMERA, LELKA, až po LUXE a ŽURKA. Vždy se dbalo na to, aby značka ROMO, byla značkou kvality. Zaměstnanci žili v tu dobu velmi bohatým kulturním i sportovním životem. Počet stálých zaměstnanců dosahoval až 100 osob, což byl největší počet, jaký kdy v provoze pracoval.

V roce 1992 došlo v podniku k privatizaci a provoz odkoupili podnikatelé z Belgie. Podnik se přejmenoval na Precisu a.s. Došlo k snižování výroby a tím i ke snižování stavu pracovníků a úplný zlom nastal v roce 1996, kdy podnik převzal německý podnikatel. Následovně byla zrušena nástrojárna a velká hala - moderní obrobna byla přebudována na práškovnu - lakovnu a výroba byla z velké části přeorientována na součásti kovového nábytku. Stav obrobny byl značně snížen a vedení závodu muselo obtížně hledat výrobní program, z důvodu útlumu výroby praček a ukončení kooperací některým podnikům. Odešla nebo byla propuštěna řada kvalifikovaných pracovníků, kteří se dodnes velmi těžce nahrazují.

V roce 1998 byla stávající obrobna přestěhována do opuštěného, povodní a drancováním značně zdevastovaného závodu na dřevěné hračky "DOMINO" (bývalá knoflíkárna), který následkem špatného vedení bývalé majitelky byl vytunelován a přišel do konkurzu. Po nejnutnějších úpravách a opravách závod PRECISA opět žije. Jeho vedení a téměř padesát zaměstnanců dělají vše proto, aby tradice, která se na podnik váže od třicátých let minulého století, byla v podniku zachována.

A tak opět zaznamenáváme, zrušení jednoho podniku se světoznámou tradicí zn. KASPER (výroba svěráků) a následně ROMO (výroba dílů na pračky). Strojírenský podnik prošel velmi složitou cestou vývoje. Vždy si zachoval dobré jméno a serióznost.

Až delší časový odstup ukáže, zda podnik dokáže výrobu zachovat a tak se stát spolu s kamenolomem průmyslovým pilířem obce.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Ivana Náplavová org. 56, 01.12.2003 v 14:13 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz