Homepage

Historie obce Jindřichov

Obec Jindřichov - něm. Heinrichsthal.
Dnešní obec byla původně jen skupinou domů na katastru Pustých Žibřidovic, která vznikla kolem papírny, založené roku 1862. Až roku 1949 se stal Jindřichov (německý název Heinrichsthal) administrativní obcí a tehdy k němu byly připojeny Pusté Žibřidovice s osadami Potůčník (do roku 1953) a Sklená, roku 1976 pak byly připojeny i Habartice s osadou Pleče, Nové Losiny s osadou Labe a osada Pekařov (viz Bukovice). Katastr uměle vytvořené administrativní jednotky se tím rozšířil na 5171 hektarů a v roce 1991 v této sídlištní aglomeraci žilo 1306 osob ve 231 domech. Papírna založená v údolí Branné Josefem Abrahamem Winternitzem a roku 1867 přeměněná na akciovou společnost, se postupně rozrůstala a ve dvacátých letech tohoto století zaměstnávalajiž 750 dělníků. Železniční stanice v nadmořské výšce 464 m byla zřízena roku 1888. Vzrůstal také počet obyvatel, roku 1900 žilo v jindřichovské kolonii 333 lidí a již jako administrativní obec měl Jindřichov v roce 1950 (po odsunu Němců) 77 domů a 322 obyvatel. Při posledním sčítání v roce 1991 již bylo v Jindřichově zjištěno 133 domů (z nichž bylo 94 rodinných domků), 304 bytů a 924 obyvatel.
Papírna byla v průběhu svého vývoje několikrát modernizována, ale přesto voda z ní vypouštěná značně škodila životnímu prostředí. Ke zlepšení došlo zrušením zřízené celulózky v roce 1975. V roce 1990 bylo v Jindřichově lékařské středisko, prodejna smíšeného zboží, dvě prodejny potravin a restaurace.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 49, 31.07.2003 v 10:44 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz