Homepage

Historie obce Luboměř

Obec patřila k malému spálovskému panství a to přispělo k tomu, že si udržela po celou dobu své existence česk charakter. Svým charakterem jde také o lesní lánovou ves.
1850 - 1889 obě části obce spojeny se Spálovem, poté nepřetržitě Luboměř samostatná až dodnes. Samospráva Heltínova zanikla roku 1850.
Obec leží vzdálena od živých komunikací v poměrně vyšší poloze a to přispělo k tomu, že od nejvyššího stavu obyvatelstva v polovině 19. století počet obyvatel neustále klesal a prudce se snížil po roce 1945, kdy občané odešli osídlit okolní německé vsi.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.lubomer.cz

AKTUALIZACE: Ivana Náplavová org. 56, 25.11.2003 v 12:03 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz