Homepage

Historie Starých Těchanovic

Obec byla založena před rokem 1300.
V roce 1377 patřila ves Alšíkovi z Těchanovic. V roce 1431 ji kupuje Dětoch ze Šumvaldu. Společně s Novými Těchanovicemi a Svatoňovicemi patřily Staré Těchanovice k vikštejnskému panství a od poloviny 17. století patří k panství Melč.

Součástí Starých Těchanovic jsou Jánské Koupele. Zmínky o minerálních pramenech jsou doloženy už roku 1640, kdy je jezuité z Melče používali k léčebným koupelím. Zdejší uhličito - železitá kyselka byla stáčena do lahví a exportována. Od počátku 19. stol. a v 1. pol. 20 stol. byly lázně hojně navštěvovány. Byly zde využívány tři prameny: Marie, radioaktivní a pramen Pavla. Léčily se zde choroby srdce, oběhového ústrojí, onemocnění kůže, dna, revmatismus, dýchací ústrojí a další nemoci. Za okupace zde byl zajatecký tábor a po 2. světové válce nebyly lázně obnoveny. Z původních čtyř pramenů zůstaly jen dva. Z důvodů nevyjasněných majetkových vztahů jsou nyní objekty ve značně zchátralém stavu a od roku 1993 jsou objekty uzavřeny.

Znak a prapor nebyl udělen.
Rozloha katastrálního území: 749 ha.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 16.07.2003 v 14:48 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz