Homepage

Trasa Branná - Hašova chata - Branná

Název trasy : Branná - Banjaluka - Volská louka -Vozka - Hašova chata - Alojzov - Branná
Typ: pěší
Náročnost: náročná
Čas.náročnost: celodenní
Restaurace: Branná - restaurace, Hášova chata, Alojzov
Délka: 19,5 km
Převýšení +815 m
Snížení -777 m
Nejnižší bod 600 m
Nejvyšší bod 1377 m

Příjezdové místo: Branná, vlak, trať č. 290, autobusy Brno - Šumperk - Jeseník, Praha - Jeseník
Výchozí místo: Braná - most pod železniční stanicí, parkoviště 100 m níže vpravo u silnice
Časový rozvrh: Branná, most - Banjaluka 1,5 km (1/2 hod) - Volská louka 4 km (1 1/2 hod) - Vozka 3,5 km (1 1/4 hod) - Hašova chata 1,5 km (1/2 hod) - Alojzovské louky 6 km (2 hod) - Branná, most 3 km (1 hod), celkem 19,5 km, 6 3/4 hodiny.

Náročnost: náročná trasa s dlouhým stoupáním na vrchol Vozky
Pozoruhodnosti: Branná - kostel, zámek, Vozka - bizarní skalisko, rozhledové místo

Popis trasy:
Nástupní trasa na hlavní hřeben začíná u centrální orientace na mostě pod železniční stanicí Branná. Vydáme se vlevo žlutě značenou cestou (souběh se zelenou značkou) proti proudu říčky Branné. Po krátké době se dostaneme k hájence Banjaluka. Zde opustíme zelenou značku a žlutě značenou cestou stoupáme lesem až k informačnímu místu Volská louka (1004 m). Z Volské louky se nám otevírají výhledy na masív Kralického Sněžníku a Šerák. lesními průseky a přes paseky dojdeme k rozcestí Nad Haškovou chatou (1228 m). Odtud v souběhu se zelenou značkou strmě stoupáme po lesní cestě až na rozcestí U Vozky (1360 m). Zde odbočíme vpravo na zeleně značenou cestu, kterou se dostaneme na vrchol Vozky (1377 m). Vrcholová skála je významnou krajinnou dominantou a váže se k ní řada pověstí. Nejznámější z nich hovoří o tom, že zde zkameněl vozka s povozem za trest, když za hladomoru podkládal pod kola vozu bochníky chleba. Vrchol a severní svahy Vozky jsou součástí národní přírodní rezervace. Z vrcholu Vozky je kruhový rozhled na Branensko, Staroměstsko, Králický Sněžník a na hlavní hřeben směrem k Pradědu. z vrcholu se vrátím stejnou cestou až na rozcestí Nad Hašovou chatou. Zde odbočíme prudce vlevo a zeleně značenou cestou přes potok Hučava stále klesáme až k informačnímu místu Josefová (812 m). Klesáním se dostaneme kolem chaty Geodézie Opava na Alojzovské louky a dále dojdeme do Předního Alojzova. Alojzov je osadou obce Branná v údolí Hučivého potoka. V letech 1830 - 1872 zde byla železářská huť. Z Předního Alojzova se nám otevře výhled do údolí Branné a na Králický Sněžník. Odtud klesáme zpět k mostu pod železniční stanicí Branná.

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Sumperk.cz

Typ záznamu: Turistická trasa
AKTUALIZACE: Uživatel 1176 (Archivní záznam) org. 49, 08.02.2008 v 10:05 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz