Homepage

Historie Dolních Životic

Na železiční trati Opava-Svobodné Heřmanovice leží obec Dolní Životice s osadou Hertice.
První písemná zmínka pochází z roku 1317, kdy tato ves byla lénem olomouckého knížectví.
V 15. století se dělí na dvě části a vznikají dvě samostatné tvrze. Dolní tvrz s vodním příkopem počátkem 16. století zanikla, horní tvrz drželi Stošové z Kounic a počátkem 16. století obě části opět spojili. Dalšími majiteli byli Mošovští z Moravčína a Orlíkové z Laziska. Po roce 1721 přestavěl hrabě Karel Orlík tvrz na barokní zámek a jeho nástupce přistavuje věž a nechal vysadit francouzskou zahradu.V 19. století. zámek přestavěli hrabata Larisch-Mönnichové v novorenesančním stylu. Posledním majitelem zámku a statku byl rod Razumovských.

V roce 1979 byly Dolní Životice připojeny k Litultovicím a v roce 1990 se osamostatnily.

Farní kostel sv. Salvátora byl postaven v letech 1907- 1908.
Poutní kaple sv. Salvátora je z roku 1769. Kopie uctívaného chrudimského obrazu a malby pochází z roku 1896.
Sochu sv. Jana Nepomuckého z 19. století nalezneme na cestě k zámku.
Smírčí kříž z 16-17.století stojí na mostě za obcí.
V Herticích stojí kaple z 19. století se zlidovělou barokní plastikou Boha Otce.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 10.07.2003 v 15:05 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz