Homepage

VESELKOVÁ Pavla

Pracovník Městského informačního centra Příbor

Agenda městského informačního centra (MIC)

 • Zajišťuje kontakt se správcem a zpracovatelem internetových stránek a
 • jejich aktualizaci v oblasti kultury a cestovního ruchu
 • Zprostředkovává službu internetu pro veřejnost na pracovišti MIC
  Informuje veřejnost o programech podnikání a akcích v oblasti kultury a cestovního ruchu na území města a jeho okolí
 • Zpracovává a tiskne propagační a informační materiály pro odbor kulturu a cestovní ruch
 • Plní funkci informátora ve smyslu chodu a činnosti MÚ a volených orgánů města ve vztahu k občanům města
 • Poskytuje občanům základní informace o dění a službách ve městě
 • Zabezpečuje občanský servis konkrétně (kopírování, skenování, faxové služby, tisk, výroba kroužkových vazeb apod.)
 • Zabezpečuje předprodej vstupenek na kulturní akce a prodej přímo před akcí
 • Vede evidenci skladu a zabezpečuje prodej propagačního zboží a suvenýrů
 • Zajišťuje výtisk výpisů z katastru nemovitostí
 • Zabezpečuje výrobu programu do měsíčníku a distribuci měsíčníku předplatitelům

KONTAKTNÍ ADRESA:

Odbor veřejné správy
Pavla Veselková, podatelna, informační centrum: přízemí
Náměstí Sigmunda Freuda 19
742 58 Příbor
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 455 444
(+420) 731 130 858
fax: (+420) 556 455 444

Z TISKOVÝCH ZPRÁV A ČLÁNKŮ

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


Typ záznamu: Pracovník
AKTUALIZACE: Pavla Veselková (MIC Příbor) org. 139, 26.01.2012 v 07:45 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz