Homepage

Historie obce Chvalíkovice

Obec Chvalíkovice leží na území historického opavského Slezska asi 6 km jižně od města Opavy. Je přivrácena k severu, rozkládá se v místě přechodu předhůří Nízkého Jeseníku do údolní roviny kolem řeky Moravice.
Obec s asi 650 obyvateli a katastrálním územím asi 4,5 km2 nemá žádné osady. Leží v nadmořské výšce 290 až 350 metrů.
První zmínky o Chvalíkovicích pochází z roku 1433, kdy patřily pod hradecké panství. jako vrchnost se později střídali faráři z Opavy a Hradce. Chvalíkovice byly vždy čistě českou obcí, jejíž obyvatelé během německé okupace za 2. světové války dosáhli zachování české školy v obci. Po velkých bojích byla 24. dubna 1945 obec osvobozena Rudou armádou. Přitom byla značně poškozena a osvobození se neobešlo beze ztrát na životech občanů. S výjimkou období 1976 až 1991, kdy se Chvalíkovice staly místní částí města Opavy, byla obec samostatná. Obec je spádována na Opavu, ale historické vazby má také k Hradci nad Moravicí, do jehož farnosti přísluší a kde má i hřbitov.
Fakticky jedinou stavební kulturní památkou je kaple sv. Archanděla Michaela z 19. století. V obci se zachoval zvyk vodění medvěda na konci masopustu a udržuje se tradice slavnostního táboráku na oslavu výročí osvobození obce.
Mezi nejnavštěvovanější místa v obci patří moderní kuželna v sokolovně s přilehlou restaurací, nově otevřená restaurace a kavárna U Golema, trojice rybníků na horním konci obce.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 10.07.2003 v 07:59 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz