Homepage

Historie obce Lužice

Nejstarší písemná zmínka pochází z poloviny 13. století, kdy v byla obec majetkem velehradského kláštera. Podle zápisu v zemských deskách obec koupil v roce 1359 Vilém z Polštejna. Středověká zemanská tvrz, která se zde nacházela, zanikla koncem 14. století. Počínaje rokem 1511 patřily Lužice vždy k hodonínskému panství. V roce 1604 získala obec vlastní pečeť, během třicetileté války několikrát zpustla. Název obce se odvozuje od vodních ploch, které se zde v dávných dobách rozlévaly. Historie obce je spjata s těžbou lignitu (1870 - 1933) a výrobou skla. V okolí probíhá v současnosti těžba nafty.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cr-sr.cz

AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 20.05.2003 v 12:49 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz