Homepage

Historie obce Kněždub

První písemná zmínka o obci je z roku 1264. Měla dva svobodné dvory a panský dvůr náležející pánům ze Strážnice. Po vpádu uherských zbojníků na počátku 17. a 18. století utrpěla mnoho škod. Na katastru obce stávaly výše v horách vsi Jíříkovec a Vojšice, zaniklé již před třicetiletou válkou. Na místě těchto osad je dnes přírodní rezervace Čertoryje. Na blízkém kopci Šumárník (398 m) bylo objeveno sídliště s keramikou věteřovského typu, nalezeny zde byly rovněž římské mince z 2. století.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cr-sr.cz

AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 20.05.2003 v 10:26 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz