Homepage

Zajímavosti obce Blatnice

Obec Blatnice je známá produkcí jemných bílých vín, nejznámější je blatnický Roháč.

Slavné poutě (červen) na horu sv. Antonínka začaly po třicetileté válce, kapli dal vystavět Hatman z Lichtensteina v roce 1668 na popud své italské manželky, která byla velkou ctitelkou Antonína Paduánského. První pouť je doložena r. 1671. Kaple byla několikrát rekonstruována, byla postavena křížová cesta. Je zde archeologické naleziště pohřebišť lidu zvoncových pohárů, Slovanů a z doby římské. Strečkův kopec (0,1 ha) - severovýchodně od obce najdeme malý lom.
Jedná se o geologickou lokalitu - odkryv antonínského souvrství (kampán - maastrich). Těžbou kamene pro místní účely vznikl lom o obvodu asi 110 m a hloubce 0,4 m.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cr-sr.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 29.03.2004 v 21:56 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz