Homepage

Historie SOKOLA

K občanským sdružením a spolkům působícím v Hradčovicích patří Sportovní klub Hospodářské služby Sokol Hradčovice, ve zkratce SK HS Sokol Hradčovice. Jak vyplývá z uvedeného názvu, má tato sportovní organizace své historické kořeny v jednotě sokolské, která byla v Hradčovicích založena počátkem dvacátých let minulého dvacátého století. Tehdy, pod záštitou mateřské jednoty Sokol Uherský Brod a jako její pobočka, byla 12.srpna 1920 v Hradčovicích založena jednota sokolská, čítající při svém vzniku 61 členů. Stalo se tak poté, co již 20. února téhož roku byla založena sokolská organizace ve vedlejších Veletinách, aby pak, a to od roku 1931, se obě tyto jednoty osamostatnily a začaly působit společně pod názvem Sokol Hradčovice - Veletiny, čímž předznamenaly i pozdější poválečné obnovení činnosti organizace za společné účasti členů z Hradčovic a Veletin, jak je tomu v případě SK HS Sokol Hradčovice dodnes. Dodejme, že členskou základnu při založení hradčovské sokolské jednoty a po celá následující léta její činnosti až do současnosti, tvořili a tvoří i členové ze Lhotky a v ojedinělých případech to byli i členové z vedlejší vesnice Drslavice.
Autor: RSDr. Jan Popelka
Podrobněji viz odkaz na www.hradcovice.cz

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hradcovice.cz

AKTUALIZACE: Pavel Kuča org. 56, 25.02.2007 v 13:29 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz