Homepage

Historie obce Píšť

Severovýchodním směrem od Opavy na hranicích s Polskem leží obec Píšť.
První písemná zmínka pochází z roku 1228, kdy ves daroval Přemysl Otakar I. cisterciánskému klášteru na Velehradě. Klášter ji pronajímal svým manům. V 15. století drželi Píšť zástavou Tvorkovští z kravař, Bírkové z Násile a Bělíkové z Kornic. K roku 1437 existuje první zmínka o zdejší tvrzi, která však během třicetileté války zanikla. Později se majetku zmocnil Jan Bělík z Kornic a připojil Píšť k hlučínskému panství. I přes snahu velehradského opata zůstává Píš'ť v majetku hlučínského panství až do roku 1625, kdy panství získává rod Lichnovských a připojuje k Chuchelné. Od roku 1742 je Píšť připojena k Prusku a život obce se stal součástí jeho vývoje. V roce 1740 obec vyhořela. Od roku 1923 je obec připojena k ČSR a byla začleněna do okresu Hlučín. Od roku 1960 spadá do okresu Opava.

Kostel sv.Vavřince byl postaven roku 1743. Dochovaly se zde barokní sochy sv.Petra a Pavla a soubor pěti obrazů z roku 1784 od opavského malíře F. Lichta.

Kaple sv.Jana Nepomuckého - ojedinělá osmihranná kaple se sochou Jana Nepomuckého z 18. století.

Kaple u hlavní silnice se sochou Bolestného Krista z 18. století.
Slavné osobnosti:

Josef Ottawa (1861-1921) redaktor Katolických novin.
Turistické zajímavosti: koupaliště s minigolfem.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 03.04.2003 v 09:09 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz