Homepage

Historie obce Markvartovice

Nedaleko od Ludgeřovic leží obec Markvartovice.
První písemná zmínka pochází z roku 1377, kdy obec držel leník opavských knížat Hanuše a Mikuláše jménem Rosat. V 15. století zde sídlil rytířský rod Bzenců, který používal titul z Markvartovic. Tomuto rodu patřily i sousední Darkovičky.

Roku 1551 byly Markvartovice prodány Jakubovi Volskému z Vole a po jeho smrti je získává Beneš Sponar z Blinsdorfu. Tento nový majitel osvobodil poddané roku 1554 od robotních povinností, což potvrdil i další majitel vsi Bartoloměj z Vrbna privilegiem z 15.5.1567. Bartoloměj z Vrbna zde staví tvrz a pivovar. Po jeho smrti byly Markvartovice připojeny k šilheřovickému panství a rovněž tehdejší majitel Jan mladší na Šilheřovicích privilegia poddaných potvrdil. Opavští jezuité, kteří získali Markvartovice s šilheřovickým panstvím, nechtěli tato privilegia uznat a mnoho let se s nimi soudili.
Teprve v roce 1707, když švédský král Karel XII. vymohl pro Slezsko náboženskou svobodu, byli jezuité donuceni privilegia uznat. Památkou na rekatolizační úsilí jezuitů byla raně barokní kaple z 2. pol. 17. stol., která však vyhořela a byla v roce 1945 obnovena. Od roku 1742 patřily Markvartovice k Prusku, v roce 1920 byly připojeny k ČSR a spadaly pod okres Hlučín.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 02.04.2003 v 14:48 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz