Homepage

Historie obce Darkovice

Severním směrem od Hlučína leží obec Darkovice.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1250, kdy obec daroval český král cisterciánskému klášteru na Velehradě. V r. 1265 vznikla vedle Darkovic obec Žibřidovice, ale po smrti krále Přemysla Otakara II. Žibřidovice zanikly a Darkovice zpustly. Až po roku 1320 hradecký purkrabí Přesek Darkovice obnovil. Obnovené Darkovice se dostaly pod správu hradu Landek s různými majiteli. Opavský hejtman kníže Kazimír Těšínský dědičně připojil Darkovice k hlučínskému panství, ale již v roce 1568, Štěpán z Vrbna dědictví rozdělil. A obec získává spolu se Šilheřovicemi, Koblovem a Hatí Karel z Vrbna. Roku 1673 získávají Darkovice jezujité. V roce 1734 dochází v Darkovicích a na celém šilheřovickém panství ke vzpouře poddaných. Po přičlenění k Prusku roku 1742 byla v roce 1823 zrušena robota a poddaní postavili v obci jako připomínku této události kapli. Po připojení k ČSR roku 1920 patřily Darkovice do okresu Hlučín, od roku 1960 jsou součástí okresu Opava. V roce 19979 se staly Darkovice městskou částí Hlučína, od roku 1990 jsou samostatnou obcí.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 31.03.2003 v 14:17 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz