Homepage

Historie obce Chuchelná

Historie obce Chuchelná

Poprvé se připomíná v historických pramenech r.1349. Správně se jmenovala Velká Chuchelná, zatímco Malá Chuchelná, blízko Křenovic v nynějším Polsku, zanikla již v 15.století. V držení obce se vystřídala až do počátku 17. století řada šlechtických pánů, z nichž nejvýznamnější pocházeli z rodu Šamařovských z Rohova. V roce 1611 zakoupil Chuchelnou Bernard Lichnovský z Voštic a s výjimkou let 1650-1670 zůstala obec v držení tohoto rodu až do roku 1945.

Od roku 1742 připadla obec Prusku a život se stal součásti jeho vývoje, Chuchelná se stala střediskem panství a pozdějším sídlem správy velkostatků knížat Lichnovských. V polovině 17. století zde Jiřík Lichnovský z Voštic vybudoval raně barokní zámek, k němuž byla v roce 1776 přistavěna pozdně barokní kaple. V roce 1853 byl k zámku přistavěn tzv. Dům kavalírů. Mechtilda Lichnovská zde zřídila na počátku 20.století ze svých sbírek z cest muzeum. V roce 1952 byl v zámku jako první v ČSR zřízen rehabilitační ústav a je k tomuto účelu využíván dodnes.

V centru zaujme novogotická kaple sv. Kříže z konce 19.století kde je mimo jiné pochován kníže Karel Lichnovský, poslední vyslanec německého císařství ve Velké Británii. Původní farní kostel vysvěcený roku 1921, byl zcela zničen v závěru 2.světové války. V roce 1996 byl slavnostně vysvěcen nový kostel Povýšení sv. Kříže.

Železniční trať z Chuchelné pokračovala do polské Ratiboře, takže se dalo vlakem dojet až do Berlína. I přes snahy některých starostů se dodnes nepodařilo trať znovu propojit.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 30.03.2003 v 18:07 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz