Homepage

Historie obce Bohuslavice

Počátek dějin obce je spjat s mocným rodem pánů z Kravař, kteří se v jedné své rodové linii označovali přídomkem " z Bohuslavic". Syn krále Přemysla Otakara II., opavský kníže Mikuláš I., si jednoho z nich, Zbyslava z Bohuslavic natolik oblíbil, že jej určil svým kmotrem a obdařil jej rozsáhlým majetkem, stejně jako jeho bratra Jana. Písemné zprávy o nich máme již od r. 1288. Od počátku 14. stol. se Bohuslavice staly součástí panství Dolní Benešov, což se potvrdilo i při dělení Opavska v r. 1377. Pánům z Drahotuš patřilo téměř 200 let. Tragické události 1. pol 17. stol., a zejména třicetiletá válka, se zapsala tvrdě i do dějin obce, kdy se výrazně snížil počet obyvatel a velká část usedlostí byla pustá. K dalšímu rozkvětu obce došlo až na počátku 18. stol. Za majitele Jana Bapt. Maxm. svobodného pána Zuana, kdy vzniky dva dvory a mnoho poddanských usedlostí. Bohuslavice byly připojeny k ČSR v r. 1920 o rozloze 1540 ha s 1171 obyvateli a 209 domy.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 21.03.2003 v 12:22 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz