Homepage

Hvezdáreň

Hvezdáreň v Rimavskej Sobote bola založená v roku 1975. 4.októbra 1977 bola daná do užívania jej prevádzková budova, ako prvá účelová budova hvezdárne na Slovensku. Pred založením hvezdárne nebolo v okrese takmer žiadne astronomické zázemie. Od 1.4. 1999 po zrušení regionálnych kultúrnych centier patrí organizačne do Krajskej hvezdárne v Banskej Bystrice ako jej pobočka.

KONTAKTNÍ ADRESA:

HVEZDÁREŇ V RIMAVSKEJ SOBOTE
Tomášovská 63
979 01 Rimavská Sobota
Slovensko (SK)
tel: (+421) 047 - 5624709

LOKALIZACE


Typ záznamu: Hvězdárna
AKTUALIZACE: správce systému (infosystem.cz) org. 56, 27.01.2019 v 16:10 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz