Homepage

Socha sv. Jana Nepomuckého

Lokalizace:
ulice Sušilova

Datace:
1730

Drobná plastika ochránce před vodním živlem.

Na obdélné dvoustupňové základně čtyřboký sokl na bočních stranách s úzkými volutovými křídly. Na přední straně minuskulní nápis :

Vypros až duch vyjde z těla
by k nám slova Páně zněla
Že jsi mluvil včas i mlčel
zpívej věčně

Sokl ukončen vyloženou profilovanou římsou, na ní tvarovaná podnož s oblačnou základnou, na ní postava světce v životní velikosti v kontrapostu, levé koleno. Světec oděn v kanovnické roucho s biretem na hlavě, drží oběma rukama v náručí kříž s korpusem, opřený o levé rameno. Hlava skloněna a pootočena k pravému rameni. Kolem hlavy obroučka z hvězd. Tělem probíhá esovitý pohyb. Na zadní straně soklu 1941 / datum restaurování /.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cr-sr.cz

AKTUALIZACE: Dana Kovářová (MěÚ Bojkovice) org. 56, 02.06.2005 v 14:51 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz