Homepage

Zámecký park Dobroslavice

Zámecký park Dobroslavice
Rozlehlý přírodně krajinářský park, jehož dnešní rozloha a podoba pochází z roku 1892-1914. Terén je zde členitý, střídají se uměle vysazované parkové skupiny dřevin s původními lesními porosty a rozlehlými loukami a příkrými svahy údolí potoka. Areál je dnes součástí veřejné zeleně.

Rozloha zámeckého parku je 9.2 ha.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Zámecký park
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 30.03.2003 v 18:00 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz