Homepage

Privilegia udělená městu

2.pol. 13.stol. - město založeno Přemyslem Otakarem II.
1303 - Landecký pán Sigfrid z Baruthu daroval svému městu Hlučínu pole při řece Opavici
1403 - zástavní pán kníže kozelský Konrád potvrdil Hlučínu odúmrť a vynětí ze zemského práva; do roku 1403 se město řídilo hlubčickým právem, od roku 1403 olešnickým
1478 - Matyáš Korvín povolil 2 výroční trhy
1528 - Ferdinand I. přidal 3. výroční trh
1562 - Ferdinand I. na žádost Štěpána z Vrbna povolil ještě 4. výroční trh
1584 - doložen typář s městským znakem - pravá polovina znaku s antonínským křížem patrně odvozena od erbu Jana Bělíka z Kornic ( 1486 - 90 ), písmeno "P"( zkomolenina podkovy ? ) od pánů ze Zvole či Bruntálských z Vrbna ( lilie v MZ )
1625 - Hlučínští dostali od vrchnosti osvobození od mýta na celém panství
1694 - za Jana Rudolfa Gašínského z Gašína město úplně osvobozeno z poddanství, - za odstoupení panství rybníků a jiných pozemků
1732 - Karel VI. potvrdil privilegia městu - Fridrich II. dovolil konat městu 3 dobytčí trhy

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hlucin.cz

AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 23.01.2003 v 14:27 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz