Homepage

Historie Hlučína

První zmínka o Hlučínu pochází z roku 1256, kdy byl Přemyslem Otakarem II. povýšen na město po té, co je nechal vystavět na " zelené louce". O výstavbu a další rozkvět města se nejvíce zasloužil Bernard ze Zvole, jehož erbovní znak, vytesaný do kamene, je zazděn do stěny vestibulu městské radnice. Z doby držení pána ze Zvole pochází zámek, který nechal vybudovat na základech gotického hradu.
Město bylo součástí landeckého panství a po zkáze hradu Landek za česko-uherské války se koncem 15.století stalo správním městem. Od počátku 16. Století byl Hlučín opevněn hradbami se 13 baštami a dvěma městskými branami. Do dnešní doby se dochovaly zbytky kamenného městského opevnění z let 1525 - 1535. Ke shlédnutí je zrestaurováno několik bašt, které zbyly po likvidaci městského opevnění z roku 1829. Ty patří ke kulturním památkám, stejně jako kostel sv.Jana Křtitele, budova městské radnice, hrobka rodiny Wettekampovy a další stavby, které nemají v regionu obdobu. Velké požáry v letech 1616 a 1621 značně poškodily město i zámek. Škody byly vždy rychle napraveny. Další pohroma ve formě vypálení město postihla v roce 1654, kdy bylo město vypáleno Švédy.
Po prusko-rakouských válkách byl Hlučín i s celým územím severně od řeky Opavy připojen v roce 1742 k Prusku. Zpět k Československu bylo připojeno až v roce 1920 aby bylo násilně odtrženo od našeho území a připojeno k německé říši po německém záboru v roce 1938. Při osvobozovacích bojích na jaře 1945 bylo město i okolí těžce poškozeno válečnými operacemi. Do roku 1960 byl Hlučín okresním městem. Město bylo vždy centrem obchodu a řemesel. Nerozvinul se v něm prakticky žádný průmysl, velká část obyvatel dojíždí za prací do Ostravy.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hlucin.cz

AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 23.01.2003 v 14:12 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz