Homepage

Historie Štramberka v datech

1359 - 4. prosince 1359 založení města Štramberk.Moravský markrabí Jan Jindřich povýšil podhradí na město.
1380 - markrabí Jošt dal v léno hrad Štramberk s panstvím Voku II. z Kravař. V držení pánů z Kravař až do roku 1433
od r. 1433 - vlastníky Štramberka Puklicové z Pozořic ( mezi jinými i husitský hejtman v Odrách Vilém Puklice)
od r. 1471 - páni z Boskovic. V té době město propuštěno z manství
1481 - město i s panstvím koupil Beneš z Hustopeč
1523 - získali Štramberk a biskupské léno Novou Horku páni ze Žerotína - majitelé fulneckého a starojičínského panství (Bernard ze Žerotína) vlastníky až do r. 1533
1533 - po novém rozdělení žerotínského majetku vzniklo panství novojičínsko -štramberské se sídlem v Novém Jičíně. Město Štramberk se dostalo do úplné závislosti na Novém Jičínu, který se roku 1558 stal městem komorním a byl pro Štramberk nadále vrchností
1592 - první zmínka o škole, pravděpodobně českobratrské
1612 - vznik cechu tkalcovského
1624 - Štramberk ve vlastnictví jezuitského řádu jako nadační statek olomouckého konviktu.
Během třicetileté války město několikrát zasaženo válečnými událostmi a zpustošeno (1624, 1642-1643, 1645-1646)
1634 - založení latinské matriky prvním známým katolickým farářem ve Štramberku Melchiorem Vopsou
1647 - vznik cechu soukenického (rozvoj domácívýroby plátna a sukna)
od r. 1850 - město Štramberk součástí soudního a politického okresu Nový Jičín (až do současnosti)
1862 - postavení první školní budovy na náměstí
1863 - založení Občanské besedy (zde se soustřeďoval kulturní a společenský život města)
1872 - vznik Občanské záložny
1874 - vznik hasičského spolku
1880 - nález tzv. šipecké čelisti na Kotouči (prof. K.J.Maška z Nového Jičína)
1881 - společnost Bratří Guttmannů dala postavit místní dráhu ze Štramberka do Studénky
1891 - založení dělnického vzdělávacího a čtenářského spolku KOTOUČ
1895 - vznik pobočky Klubu českých turistů pod vedením MUDr. Adolfa Hrstky
1896 - postavení další místní dráhy ze Štramberka do Veřovic
1897 - otevření Všeobecné pokračovací živnostenské školy
1899 - založení spolku Muzejní a průmyslová jednota, jehož přičiněním bylo ve městě založeno muzeum.
1904 - zastřešení a úprava věže hradu Štramberské trúby na rozhlednu (přičiněním Klubu českých turistů pod vedením MUDr. A. Hrstky )
1908 - založení Dělnické tělocvičné jednoty (DTJ)
1910 - postavení další školní budovy
1912 - otevření cementárny ve Štramberku
1920 - otevření Národního sadu na Kotouči
1936 - prodej štramberských lomů firmou Bratři Guttmannové Vítkovickým železárnám
1938 - Štramberk zabrán do sudetského území - 10.října město obsazeno německým vojskem
1945 - 6.května 1945 osvobození města Štramberk, v tomto roce došlo ke spojení obou místních železnic, znárodnění štramberských lomů, vápenky a cementárny. Staly se součástí Vítkovických železáren a strojíren Klementa Gottwalda
od r. 1950 - město chráněnou lokalitou
1960 - vznik JZD, v roce 1964 připojení JZD ke Státnímu statku v Příboře, později zde bylo středisko závodu 04 Školního zemědělského podniku Nový Jičín, VŠB Brno, zaměřené na výrobu mléka a masa
1969 - Štramberk se stal městskou památkovou rezervací

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.stramberk.cz

AKTUALIZACE: Ivana Náplavová org. 132, 07.11.2003 v 15:12 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz