Homepage

Privilegia udělená městu

4. prosince roku 1359 markrabě moravský Jan Jindřich, bratr císaře a krále vydává městu Štramberku lokační listinu. V této listině se praví, že město bylo založeno pod hradem k zajištění míru na severovýchodě Moravy proti domácím a cizím nepřátelům. Město obdrželo právo mílové, které mu zajišťovalo, že v okolí jedné míle okolo města nesměl nikdo provozovat řemesla, která byla provozována ve městě Štramberku ( jedna míle = 8km ). Mezi další práva uznaná městu patřilo právo varečné které mu zajišťovalo možnost vařit pivo, právo prodávat maso a péci chleba. Každé úterý byl povolen týdenní trh. Městské právo stanovovalo v čele města rachtáře s dědičnou rychtou a konšely. Město bylo sproštěno všech platů a dávek markraběti.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.stramberk.cz

AKTUALIZACE: Ivana Náplavová org. 132, 07.11.2003 v 15:04 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz