Homepage

Městské opevnění

Městské opevnění
Městské opevnění
Vzniklo pravděpodobně krátce po založení města, protože víme, že město bylo na podporu výstavby opevnění na osm let osvobozeno od všech dávek a daní. Poprvé je o něm zmínka v listině moravského markraběte Jana Jindřicha ze 4. prosince 1359. Hradba městského opevnění je vyzděna z lomového kamene. Na severu navazuje na opevnění hradu, půdorysem nepravidelného mnohoúhelníka vymezuje prostor původního města. Na východě probíhá zeď po svahu Zámeckého kopce až k farnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého. Zde je přerušena silnicí a pokračuje za budovou staré školy (č.p. 18), odtud nesouvisle po jižní terase za zahradami městských domů jižní fronty náměstí. Hradba dále pokračuje krátkým úsekem směrem k západu, kde se stáčí směrem na sever kolem věže bývalého (již neexistujícího) kostela k hradu. Součástí opevnění byly tři částečně zachovalé bašty a dvě již neexistující brány.
Městské opevnění
Městské opevnění

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.stramberk.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 132, 30.03.2004 v 14:51 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz