Homepage

Historie obce Uherčice

První doložená písemná zpráva o Uherčicích je z r. 1220, kdy král Přemysl Otakar I. daroval obec hraběti Konrádu z Hardeggu. V té době zde již byl farní kostel náležející vilémovskému klášteru benediktinské řehole v Čechách. Za husitských válek přesídlili vilémovští mniši do Uherčic, založili zde proboštství a sídlo opata. Postupem času se v Uherčicích vystřídalo několik majitelů, posledním z nich byl vévoda sasko-těšínský Albrecht. S historií se měnil i název obce: v r. 1220 Uhricic, 1267 Hursit, 1340 Aurcicz, 1459 Aurčice a od r. 1496 Uherčice. Uherčice byly typickou zemědělskou obcí, proslulou zejména svým vinařstvím. Již na nejstarší dochované pečeti z r. 1555 se objevuje vinařský nůž jako symbol pěstování vinné révy.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 16.12.2002 v 10:25 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz