Homepage

Historie obce Kostice

Kostice vznikly pravděpodobně ve 13. století kolonizací podél silnice mezi Lanžhotem a Tvrdonicemi. První písemná zmínka z r. 1384 hovoří o obci zvané Costnicz, která patřila k týneckému panství. Od 16. století náležela k panství břeclavskému. Během husitský válek a následně pak během 17. a počátkem 18. století byla obec několikrát vydrancována a vypálena.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 12.12.2002 v 14:28 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz