Homepage

Historie Šilheřovic

Nejvýchodnější obec okresu Opava u státní hranice s Polskem jsou Šilheřovice.
První písemná zpráva o existenci Šilheřovic je listina z roku 1377 o rozdělení majetku opavského vévody svým synům knížatům Přemkovi a Václavovi. V 15.století vlastnili obec vladykové ze Šilheřovic a obec se stala sídlem panství, ke kterému příslušely vesnice Antošovice, Darkovice, Hať, Koblov a Markvartovice.

V 16. a počátkem 17. století se stali majiteli panství Bírkové z Násilé, Stošové z Kounic, Rotmberkové z Ketře, páni z Vrbna a hrabata Šlikové. Páni z Vrbna, majitelé hlučínského panství zde staví pravděpodobně renesanční tvrz. Roku 1674 prodává Šilheřovice Barbora Perpetua z Ursenburku opavským jezuitům. V roce 1713 postavil řád jezuitů současný filiální kostel. V roce 1734 dochází proti jezuitskému řádu ke vzpouře poddaných a po přičlenění Šilheřovic k Prusku, přešel statek do správy jezuitské koleje v Nise.

Po zrušení jezuitského řádu kupuje panství roku 1787 od pruské královské komory Karel svobodný pán Laryš a vzápětí jej prodává Fridrichovi svobodnému pánu z Eichendorffu. Ten nechává na místě zpustlé tvrze vystavět rozlehlý zámek v klasicistním slohu. V mládí zde pobýval i básník Josef von Eichendorff.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 11.12.2002 v 12:53 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz