Homepage

Historie Šilheřovic v datech

Historická data obce vybrána z obecní kroniky

Zač. 17. stol. - založena škola, vyučovalo se v dřevěné budově
1823 - postavena nová zděná dvojtřídní škola
1850 - 1891 - působil poslední učitel vyučující moravsky p. Adamčík
1872 - moravsky povoleno vyučovat pouze na nižším stupni, jinak
německy
1924 - založena mateřská škola
1924 - založen český Svaz dobrovolných hasičů
1934 - Ministerstvo veřejné správy zakoupilo od Anselmovy nadace
budovu stávající školy a mateřské školy
1938 - 1945 - Šilheřovice jsou součástí Altreichu
1.5. 1945 - vstup Rudé armády do Šilheřovic
říjen 1946 - odsun Němců ze Šilheřovic
1951 - založení Tělovýchovné jednoty
září 1952 - vyučování v nové škole za kostele pro 5. - 9.ročník
1960 - 1970 - vybudování hasičské zbrojnice, MNV a nákupního střediska
Jednota
1967 - Odborné učiliště spotřebních družstev přestěhováno na zámek
1968 - budování golfového hřiště
1986 - otevření nynějšího hotelu Golf
1990 - 1997 - plynofikace obce, výstavba splaškové kanalizace, čistírny
odpadních vod a vodovodu

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 11.12.2002 v 12:49 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz