Homepage

Vodní dílo Olešná

Vodní dílo Olešná
Vodní dílo Olešná
VODNÍ DÍLO OLEŠNÁ
Nádrž na řece Olešná u Frýdku - Místku byla vybudována v letech 1960 až 1964 v rámci tzv. plánu výstavby malých vodních nádrží. Jejím účelem bylo krytí potřeb vody pro průmysl, povodňová ochrana Paskova, rekreace a chov ryb.
Po výstavbě celulózky v Paskově se nádrž stala významným zdrojem provozní vody pro tento kombinát.
Zemní hráz vodního díla o objemu 152 000 m3 je vybudována ze sprašových hlín, na návodní straně čistých, na vzdušné s příměsí štěrků. Těsnící část je zavázána do podloží betonovou zídkou a těsnícím zářezem. Podloží je těsněno jednořadou cementovou injekční clonou. Nádrž je vybavena sdruženým manipulačním objektem s bezpečnostním přelivem o kapacitě 75 m3/s.Základní technické údaje:
Povodí nádrže 33,6 km2
Délka hráze v koruně 393,0 m
Max. výška hráze 18,0 m

Celkový objem nádrže 4,4 mil. m3
z toho objem zásobní 3,5 mil. m3
retenční 0,9 mil. m3
stálý 0,3 mil. m3

Délka záplavy 1,75 km
Šířka záplavy 0,8 km
Zatopená plocha 88,0 ha
Zaručený odtok 0,29 m3/s
Vodní dílo Olešná
Vodní dílo Olešná

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.povodiodry.cz

Typ záznamu: Vodní plocha
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 08.03.2010 v 08:25 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz