Homepage

Ing. Piskořová Renáta

č. dveří 10 - II. patro

- účetnictví města
- zúčtování účelových dotací
- zpracování inventur
- vyplňování statistických výkazů

KONTAKTNÍ ADRESA:

MÚ Příbor, Odbor finanční a kontrolní
Ing. Renáta Piskořová, výdaje města, dot. tituly, účet. závěrky: 2. patro
Náměstí Sigmunda Freuda 19
742 58 Příbor
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 455 433

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.pribor-mesto.cz

Typ záznamu: Pracovník
AKTUALIZACE: Petra Kantorová (Město Příbor) org. 139, 15.05.2014 v 13:00 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz