Homepage

Historie obce Bouzov

V malebné krajině posledních výběžků Drahanské vrchoviny,v severozápadní části okresu Olomouc, leží obec Bouzov.

Bouzov nese jméno patrně po svém zakladateli Búzovi z Búzova, který byl prvním známým držitelem obce počátkem 14. století. Ten také dal postavit zdejší hrad, jenž měl střežit obchodní stezku vycházející z Olomouce údolím Třebůvky až k Jevíčku.
Až do 17. století se na Bouzově vystřídalo několik českých šlechtických rodů, z nichž nejznámější byli pánové z Kunštátu a Poděbrad.

V roce 1695 prodal kvůli dluhům poslední český majitel celé Bouzovské panství řádu Německých rytířů.

Až v roce 1850, v rámci nového správního řízení, se Bouzov stal součástí nově vzniklého okresního hejtmanství v Litovli. Vymanil se tak po právní stránce ze závislosti na majiteli panství řádu Německých rytířů. Rozhodující pozice velkostatku řádu však přetrvala.

Celkově lze Bouzov v druhé polovině 19. století charakterizovat jako poměrně chudé městečko, hospodářsky závislé na bývalé vrchnosti.

Nejvýznamnější událostí v dějinách obce se stala na přelomu 19. a 20. století velkorysá přestavba hradu, kterou uskutečnil nový velmistr řádu, arcivévoda Evžen Habsburský. Přestavba ovlivnila i celkový vzhled městečka, neboť výrazně stoupl počet zdejších obyvatel.

Bouzov se stal kulturním a společenským střediskem celého okolí.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 28.11.2002 v 09:29 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz