Homepage

Stručná historie "Paní domu" v Tovačově

PANÍ DŮM najdeme ve Förchtgottově (dříve Kostelní) ulici čp 8. Požívá památkové ochrany, bohužel nikoliv péče, třebaže by si ji zasloužil.
Jednopatrový renesanční dům s dochovaným raně renesančním portálem v dolním mázhausu má staletou historii. Nechal jej postavit Ctibor Tovačovský z Cimburka v r. 1475, aby sloužil paním tovačovským - rozuměj zámeckým.

V zakládací listině se uvádí: "Paní domu takto vymiňuji, že ten dům svobodný všem paním tovačovským budoucně i se zahradou býti má. A toho každá paní tovačovská může požívati, by pak ovdovělá, svobodně až do své smrti i ke svému požitku obrátiti, jakž se jí líbí. A nemají měšťané s tím domem nic činiti, dávkami, robotami, poplatky, aniž má do něho šerha jíti, ani ptán býti, než všeho má svoboden býti..."Byl tedy "Paní dům" vdovským sídlem tovačovských šlechtičen, byl domem svobodným, požívajícím zvláštní ochrany.

Paní Eliška (manželka Ctiborova) těchto výhod neužila, zemřela dřív než její manžel. Dům však stojí dodnes, úctyhodný i přes vysoké stáří, s ukázkovým renesančním sklepením a překrásným, bohužel kterýmsi předchozím majitelem znešvařeným portálkem. Ostatně, ještě na začátku devatenáctého století býval portálek na přední straně domu. Z ulice se do domu vcházelo po malém schodišti.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 27.11.2002 v 18:44 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz