Homepage

POKORNÝ Ferdinand

Pokorný Ferdinand
(14. 1. 1846 v Příboře - 10. 1. 1919)

Lékárník, historik, vlastivědný spisovatel

Byl zakladatelem a čelným činovníkem mnoha českých spolků v Příboře, např. Sokola nebo Sboru dobrovolných hasičů. Má velké zásluhy na zřízení železniční trati Studénka-Štramberk /1881/ a na založení vyšší zemědělské reálky /1902/. V letech 1900 - 1905 byl starostou města.

Pro sborník Moravské Kravařsko /1898/ napsal stať Dějiny města. Hlavním jeho dílem je monografie "Příborský okres", která vyšla r. 1917 jako jeden ze svazků Moravské vlastivědy. Je nálezcem významné barokní památky "Příborského kancionálu".

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.pribor-mesto.cz

Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Pavla Veselková (MIC Příbor) org. 139, 03.09.2003 v 13:04 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz