Homepage

DOSTÁL Eugen, Dr.

Dr. Eugen Dostál
(23. 12. 1889 v Příboře - 23. 1. 1943 v Brně)

Univerzitní profesor a historik umění.

Studoval na univerzitě ve Vídni, později působil jako profesor na filozofické fakultě brněnské univerzity. Zajímal se především o umění středověku a českou gotickou knižní malbu. Napomáhal organizovat památkovou péči na Moravě a ve Slezsku, zasloužil se o ochranu mnoha uměleckých památek.


Z díla E. Dostála:

"Václav Hollar" - obsáhlá monografie, vydaná v roce 1924

"Čechy a Avignon" (1922)

"Iluminované rukopisy svatojakubské knihovny v Brně" - rozbor brněnských rukopisů ze 13. až 15. století ...

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.pribor-mesto.cz

Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Pavla Veselková (MIC Příbor) org. 139, 03.09.2003 v 12:58 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz