Homepage

WOLNÝ Tomáš Řehoř

Tomáš Řehoř Wolný
Tomáš Řehoř Wolný
Tomáš Řehoř Wolný
(20. 12. 1793 v Příboře - 3. 5. 1871 v Rajhradě)

Topograf a vlastivědný spisovatel.

Navštěvoval gramatikální školu, ve studiu pak pokračoval v humanitních třídách. Po rozhodnutí, věnovat se dále studiu dějin a topografie Moravy, odešel na lyceum do Olomouce a později na teologii do Brna. Zde vstoupil do benediktinského řádu v Rajhradě, v roce 1820 byl ustanoven profesorem filologie a dějin na filozofickém ústavu v Brně. Začal vydávat sborník pro dějiny Moravy a Slezska, ve volném čase cestoval po Moravě.

V roce 1842 odešel do kláštera, aby se mohl nerušeně věnovat své práci na dalším topografickém díle. Vydávat je začal až po třináctiletém studiu v roce 1855.

Za svou činnost získal četná vyznamenání, byl jmenován h. c. pražské univerzity, členem vídeňské akademie věd a čestným členem Vlasteneckého muzea král. českého v Praze.

Topografická díla Řehoře Wolného zůstávají dodnes základním pramenem k poznání kulturního obrazu a památek Moravy v první polovině 19. století. Právem je pokládán za otce moravského místopisu.

Z díla Ř. Wolného:

"Die Markgrafschatt Mähren" - (1830 1. díl, 6. svazek dokončen v roce 1842)

"Kirchliche Topografie von Mähren" - (1855 počátek vydávání 9 dílného díla)

+ množství kratších topograficko historických článků a statí...

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.pribor-mesto.cz

Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Pavla Veselková (MIC Příbor) org. 139, 03.09.2003 v 13:56 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz