Homepage

Historie města Orlová

Vznik Orlové i jeho název je spojován s pověstí o zjevení orla před opolským knížecím párem. Orlovsko bylo majetkem opolských a ratibořských knížat patrně až do dvacátých let 13. století, kdy toto území získali řeholníci z kláštera řádu sv. Benedikta v Tynci u Krakova. Zmiňují se o tom i latinsky psané listiny, z nichž nejstarší pochází z r. 1223. Jméno Orlová se poprvé uvádí r. 1227. Ve 13. století zde byl vybudován klášter. V době reformační byl klášter těšínským knížetem Václavem Adamem v roce 1560 zrušen. Nový orlovský kostel vybudovali mniši v pozdně gotickém slohu v roce 1466. V r. 1765 se stal dominantou města zámek vybudovaný v barokním stylu.

Teprve ve 2. pol. 19. století došlo k zásadní změně ve vývoji Orlové a okolních obcí, což způsobila těžba uhlí jako základ nebývalého průmyslového rozmachu celé oblasti. Velkostatek v Orlové a Lazích se v r. 1864 dostal do majetku šlechtického rodu Mattencloitů, jimž patřila i Doubrava, a v r. 1902 byl spolu se zámkem prodán Salomonu Albertu Rothschildovi. Velkostatky v Porubě a Polské Lutyni patřily hrabatům Larischům. Rozvoj uhelné těžby zcela změnil hospodářský charakter území, v němž původně dominovala zemědělská výroba. Došlo k prudkému nárůstu populace, výrazně se měnila sociální, národnostní i náboženská struktura obyvatelstva. Nejstarší šachta v Orlové vznikla v r. 1835 a kolem r. 1850 bylo v Orlové a Lazích celkem 16 uhelných jam. Rozvoj těžby uhlí podnítil i stavební ruch. Těžební společnosti začaly svým zaměstnancům stavět závodní byty, tím vznikaly pro Orlovou tak typické hornické kolonie.

V r. 1862 byl v Orlové postaven evangelický kostel a v r. 1905 byla ukončena přestavba katolického kostela. Orlovský zámek začal sloužit obyvatelům Orlové jako nemocnice. Bohužel v důsledku poddolování musel být v 70. letech asanován. Z Orlové se stala ve 20. a 30.letech pěkná obec městského typu s náměstím, živou hlavní ulicí, novou radnicí, poštou, spořitelnou, školami. V roce 1922 byla Orlová povýšena na město. Výrazná koncentrace dělnictva učinila z Orlové významné centrum dělnického hnutí. Tragické následky měla stávka v r. 1925, kdy na náměstí došlo ke střelbě, která si vyžádala 4 oběti. Událost připomíná malý památník.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mesto-orlova.cz

AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 15.11.2002 v 08:05 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz