Homepage

Historie obce Třanovice

Dolní a Horní Třanovice v epoše vrcholného feudalismu tvořily jednu vesnickou obec. Ves vznikla zřejmě záhy po roce 1305. První spolehlivé dochované písemné svědectví o Třanovicích, tehdy zvaných Třenkovice, vzniklo v roce 1431. Poté Třanovice z historie na dlouhou dobu mizí a znovu se s nimi setkáváme až v roce 1533, kdy Anna, kněžna těšínská, potvrzuje vsi privilegia. Původní Třanovice představovaly střední rozsáhlou ves asi s 15-20 franckými lány zemědělské půdy, tj. zhruba 400-500 ha. Název obce se v průběhu let několikrát měnil. Např. v roce 1431-1448 a 1607-1648 Třenkovice, 1523 a 1603 Třankovice, od r. 1533 Třanovice, od 1568 Dolní a Horní Třanovice, 1545-1600 Strzankowicz, 1570-1572 Strzenkowicz, 1632 Třenkovice, lidově Střanovice, r. 1720 a 1945 Ober und Nieder Trzanowitz, r. 1724 Třanowice, od r. 1850 Trzanowice Dolne i Górne.

První záznamy o obci Dolní Třanovice se objevují v r. 1440, kdy Mikuláš Pelhřim z Třanovic prodal obec za 110 hřiven Michnikovi z Třince.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 29.10.2002 v 08:22 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz