Homepage

Historie obce Boršice u Blatnice

První písemná zmínka o obci je z roku 1220. Dokumentem, v němš se o Boršicích mluví je listina olomouckého biskupa Roberta ze srpna roku 1220 určená velehradskému klášteru. Biskup v ní potvrzuje darování desátků ze všech vesnic a dalšího majetku, který klášter vlastní nebo bude v budouctnosti vlastnit. Mezi výslovně jmenovanými vesnicemi jsou uvedeny i Boršice. Význam Boršic byl už i před husitskými válkami potvrzen vznikem farnosti a kostela. Po přepadení Velehradu husity z Uherského Ostrohu 12. ledna 1421 byl jimi boršický kostel na zpáteční cestě vyloupen a vojsko zabilo i faráře, který se ukrýval ve vinohradech na "Hradové". Tento útok byl jen nepatrnou předzvěstí toho, co následovalo v 17. století za tureckých válek. Ves byla několikrát vypálena a zdevastované usedlosti bylo jen s těží udržovat. Vesnice byla postupně obnovena přílivem nových lidí, jejichž počet během jednoho století stoupl na 907 osob. Tak jako další obce na klášterním majetku byly i Boršice známy svým vinařstvím. Po správních reformách roku 1850 byly Boršice začleněny do politického a soudního okresu Uherské Hradiště.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.borsice.cz

AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 23.10.2002 v 15:10 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz