Homepage

Historie obce Podolí

První doklady o existenci obce pocházejí z roku 1370, kdy tvořilo Podolí samostatný statek v kelečském lenním obvodu olomouckého biskupství. Od roku 1382 se uvádí Zigota z Podolí, který celou ves držel do roku 1389. Od r. 1408 držel Podolí Zigota z Podolí i se svými bratry Benešem, Čeňkem a Lupem (Vlkem), farářem ve Všechovicích. R. 1437 se stal držitelem obce Hynek z Tamfeldu; Podolí pak zůstalo součástí léna Loučka.

V roce 1527 bylo Podolí přičleněno k lennímu statku Loučka. Hlavním zdrojem obživy zdejších obyvatel bylo zemědělství. Část chalupníků se živila vyplétáním sedáků pro okolní továrny na ohýbaný nábytek.

Roku 1803 bylo v Podolí 18 zahradníků, 12 chalupníků, 13 domkařů (10 na rustikální a 3 na dominikální půdě) a 2 podruzi. V obci byla palírna, dvůr a mlýn s lisem, kde se lisoval olej ze lněných semen a bukvic.

Podolí bylo převážně zamědělskou obcí, obyvatelstvo se živilo i prací v lese. V r. 1900 činila hospodářská půda 562 ha, z toho pole 202, lesy 285, louky 15, pastviny 48 a zahrady 12 ha. V roce 1924 byl v majetku obce domek, 6 ha polí, 0,3 ha zahrad, 29,4 ha pastvin, 0,7 ha luk a 12,8 ha lesů. Byl zde lesní revír patřící k velkostatku Loučka, Lesní družstvo pro Podolí a okolí, Vodní družstvo a mlýn. R. 1911 se v Podolí uvádí hostinec (s prodejnou smíšeného zboží), mlýn, kovář, podkovář, 3 krejčí, prodej tabáku, výroba houněné obuvi. Po r. 1945 zde byl obchod se dřevem, se smíšeným zbožím, stolařství, kovářství, malířství a natěračství, pekařství, řeznictví aj.

Do r. 1849 bylo Podolí součástí panství Loučka, které náleželo Přerovskému kraji. Od r. 1850 byla obec součástí politického okresu Valašské Meziříčí a spadala do obvodu okresního soudu ve Valašské Meziříčí. Sloučením okresu Valašské Meziříčí se roku 1960 stala součástí okresu Vsetín. V letech 1980-1990 byla společně s ostatními obcemi sloučena s obcí Loučka, nyní tvoří Podolí samostatnou obec.

Podolí bylo původně společně s Lázy přiškoleno k Loučce. V r. 1894 byla zahájena výstavba nové školy, která byla o rok později otevřena a navštěvovaly ji také děti z Lázů. R. 1896 byla rozšířena na dvě třídy a navštěvovalo ji celkem 90 dětí. V téže budově byla do 90. let 20. století také mateřská škola. R. 1946 byla zřízena obecní knihovna.

Podolí původně náleželo k farnosti v Podhradní Lhotě, od r. 1784 náleželo lokálii v Loučce, která byla povýšena na faru. V současné době obec nadále náleží do římskokatolického farního obvodu Loučka.

V letech 1955-1965 byla postavena budova nynějšího obecního úřadu s požární zbrojnicí a vybudována dešťová kanalizace.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.obecpodoli.info

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 11.03.2010 v 12:45 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz