Homepage

Historie obce Ludgeřovice

První písemná zmínka o vsi je uvedena v zachovalé listině, sepsané dne 28.1.1303 na hradě Landeku. Je psána latinsky a kromě jiných svědků je ztvrzena i "Balderamem, rychtářem z Rudgersdorfu". Tímto je dokumentována existence vsi "Rudgersdorf" (Ludgeřovice). Po celá staletí ležela ves uprostřed hlubokých hvozdů, její obyvatelé se živili prací v lese a jeho postupným klučením na zemědělskou půdu. V 19. století začali obyvatelé docházet za prací do rozrůstajících se černouhelných dolů a hutí v Ostravě. Dodnes tam za prací dojíždí většina dospělých obyvatel. Obec značně utrpěla za třicetileté války a také za druhé světové války, v níž padlo na frontách nebo bylo při bojích zabito 250 obyvatel, zejména mladých mužů. Do 18. století patřila obec k České koruně resp. k Rakousku. Po prohrané Rakousko - Pruské válce patřila spolu s celým územím Hlučínska k Prusku, později Německu, a to až do 4.2.1920, kdy se toto uzemí stalo součástí Československé republiky. Mnichovským diktátem bylo Hlučínsko od 2.10.1938 znovu přičleněno k Německé říši. Po druhé světové válce se Hlučínsko opět stalo součástí Československé republiky, nyní České republiky. O nesmírné pracovitosti obyvatel svědčí to, že v letech 1945 až 1990 bylo v obci postaveno nebo rekonstruováno více než 800 rodinných domků.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.ludgerovice.cz

AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 27.09.2002 v 10:23 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz