Homepage

Historie města Ostrava

před 400 tis.-150 tis. lety skandinávské zalednění
od pravěku obchodní jantarová stezka od Baltského moře ke Středomoří
asi před 25 tis. lety první trvalejší osídlení lovců mamutů (viz Landecká Venuše)
od 8. století slovanské osídlení
10. století hradiště Holasiců
1267 první písemná zmínka o Moravské Ostravě v závěti olomouckého biskupa Bruna
1279 statut města, první písemné doklady o kostele sv. Václava
1297 poprvé se písemně připomíná slezskoostravský knížecí hrad
1362 Karel IV. udělil právo konání výročního trhu
1371-1376 vybudování městských hradeb
1428 husité obsadili město
1437-1848 Město Ostrava součástí hukvaldského panství
16. stol. rozvoj řemesel - zvl. soukenictví, tkalcovství, krejčovství a řeznictví
1539 první písemné doklady o budově Staré radnice
1556 největší požár - zničeny téměř všechny domy na náměstí
1618-1648 třicetiletá válka, dánská vojska (1626) a švédská vojska (1642-1650)
1625 obrovský mor (zemřelo asi 500 lidí = téměř polovina obyvatelstva)
1747 zřízena pošta v Ostravě
1763 objev uhlí (údolí Burňa)
1828 založení železáren = Rudolfova huť, pozdější Vítkovické železárny
1847 železniční spojení s Vídní a Krakovem(Severní dráha Ferdinandova)
1869 vybudována 1. plynárna a zřízen telegraf
2. pol. 19. stol. rozvoj průmyslu = středisko habsburské monarchie
1879 stavba židovské synagogy
1880 velká povodeň na Odře a Ostravici (zaplaveno celé Podbeskydí)
1889 dokončena bazilika Božského Spasitele
1894 otevřen český Národní dům - středisko české kultury, zahájen provoz městské dopravy
1895 otevřen Německý dům - středisko německé kultury, výstavba první elektrárny na Ostravsku
1897 první české reálné gymnázium
1898 otevřena Veřejná knihovna a čítárna
1901 otevřen Polský dům - středisko polské kultury
1903 otevřen Dělnický dům ve Vítkovicích
1907 městské divadlo (dnes divadlo Antonína Dvořáka)
1919 Národní divadlo moravskoslezské
1924 vznik tzv. Velké Ostravy (k původnímu městskému jádru Moravské Ostravě připojeno 6 moravských obcí)
1926 Dům umění
20.-30. léta 20. st. výstavba obchodních domů: Brouk a Babka, Bachner
1930 Nová radnice
1929-1934 hospodářská krize
1939 14. března již obsazena Ostrava německým vojskem, v říjnu první transport Židů do "přeškolovacího" tábora v Nisku nad Sanem
1939-1945 druhá světová válka, 30.4.1945 osvobození Ostravy
1941 pokračování integračního procesu města - připojení 8 slezských a 4 moravských obcí k Moravské Ostravě
1945 z Příbrami přesídlena Vysoká škola báňská
1949-1951 výstavba Nové huti
1959 Pedagogická fakulta (od r. 1991 Ostravská univerzita)
1959 nové letiště v Mošnově
1961 otevřen Dům kultury Vítkovice
1986 otevřen Palác kultury a sportu
50.-80.léta 20.stol. obrovský příliv obyvatel a stavební rozmach
1989 sametová revoluce - konec megalomanského rozvoje Ostravy
30.6.1994 poslední vytěžené uhlí na území města Ostravy
1.9.1996 sídlo Ostravsko-opavského biskupství
7.-9.7.1997 tisíciletá povodeň na Odře, Opavě a Ostravici (zaplavena celá Morava)
27.9.1998 po 162 letech ukončena výroba železa ve Vítkovicích
2000 založena první soukromá vysoká škola

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 26.02.2003 v 09:34 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz