Homepage

Národní přírodní rezervace Polanská Niva

Národní přírodní rezervace POLANSKÁ NIVA
(Ostrava-Polanka n. Odrou)
- rozloha 122,3 ha; přirozeně menadrující tok řeky Odry, část polanecké rybniční soustavy; výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a vzácných společenstev.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 27.02.2003 v 10:23 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz