Homepage

Kruhová bašta a zbytky hradeb městského opevnění

Zbytky hradeb městského opevnění
Zbytky hradeb městského opevnění
Název: kruhová bašta městského opevnění
Identifikátor: 8-1636
Obec: Odry
Ulice: Potoční
Statut památky: KP

Pozdně gotická okrouhlá bašta, původně součást středověké městské fortifikace, v 19. století upravená na hospodářskou budovu při domě č. p. 122. Původní zdivo je z lomového kamene, doplňky z cihelného zdiva. Objekt je částečně omítnutý, kryje ho sedlová střecha. Pozůstatek středověkého městského opevnění z 15. století

Prohlídku umožní na požádání pracovnice informačního centra
Zbytky hradeb městského opevnění
Zbytky hradeb městského opevnění

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.odry.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 30.03.2004 v 14:35 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz