Homepage

Děkanský kostel Nejsvětější Trojice

Původ kostela, tvořícího součást zámeckého areálu, je kladen do první poloviny 14. století, kdy na jeho místě stála gotická hradní kaple sv. Ondřeje.
V roce 1567 byl objekt renesančně přestavěn za účelem zřízení rodové hrobky Trčků z Lípy.
V roce 1716 byla provedena G. B. Alliprandim významná vnější barokní přestavba objektu.
Původní renesanční interiér zůstal zachován.
Relikviář a kazatelna s řezanou výzdobou na řečništi z let 1711 - 1715 jsou dílem italského řezbáře G. B. Bully.
Z počátku 18. století je i hlavní oltář.
Pro své architektonické hodnoty patří stavba mezi přední dochované památky z doby renesance u nás.
Renesanční budova sousední fary pochází z roku 1567. Barokní úpravy z počátku 18. století jsou typickým dokladem vývoje zástavby i přestavby města. V letech 1623-1729 sloužila jako školní budova.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Zámek čp. 1
517 42 Doudleby nad Orlicí
Česko (CZ)
tel: (+420) 494 383 096
(+420) 494 383 420
fax: (+420) 494 383 134

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.opocno.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 30.08.2004 v 15:06 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz