Homepage

Štůsková Barbora

Agenda městského informačního centra (MIC)

•Zajišťuje kontakt se správcem a zpracovatelem internetových stránek a
•jejich aktualizaci v oblasti kultury a cestovního ruchu

•Zprostředkovává službu internetu pro veřejnost na pracovišti MIC
Informuje veřejnost o programech podnikání a akcích v oblasti kultury a cestovního ruchu na území města a jeho okolí

•Zpracovává a tiskne propagační a informační materiály pro odbor kulturu a cestovní ruch

•Plní funkci informátora ve smyslu chodu a činnosti MÚ a volených orgánů města ve vztahu k občanům města

•Poskytuje občanům základní informace o dění a službách ve městě

•Zabezpečuje občanský servis konkrétně (kopírování, skenování, faxové služby, tisk, výroba kroužkových vazeb apod.)

•Zabezpečuje předprodej vstupenek na kulturní akce a prodej přímo před akcí

•Vede evidenci skladu a zabezpečuje prodej propagačního zboží a suvenýrů

•Zajišťuje výtisk výpisů z katastru nemovitostí

•Zabezpečuje výrobu programu do měsíčníku a distribuci měsíčníku předplatitelům

KONTAKTNÍ ADRESA:

Odbor veřejné správy
Barbora Štůsková, podatelna, informační centrum: přízemí
Náměstí Sigmunda Freuda 19
742 58 Příbor
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 455 442
(+420) 603 883 665

LOKALIZACE


Typ záznamu: Pracovník
AKTUALIZACE: Petra Kolářová (Kancelář vedení města) org. 139, 16.04.2012 v 15:50 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz