Homepage

LOUKOTKA Lubomír, Mgr.

(8. 9. 1928 v Příboře - 2. 6. 2011 v Příboře)

Mgr. Lubomír Loukotka se narodil 8. 9. 1928 v Příboře. V tomto městě žil celý svůj více než 82 letý život. 36 let vykonával profesi učitele - z toho 28 let ve svém rodném městě - v ZŠ Jičínské a Dukelské.  Vyučoval český jazyk a tělocvik.

Kromě své profese měl řadu koníčků. Nejvíce ho lákala historie. Týkala se jí i jeho magisterská práce. Psal v ní o místních a pomístních názvech ulic v Příboře. Spojil tak historii s profesí učitele češtiny.  Historii města se věnoval až do posledních dnů svého života.

Nevěnoval se ale jen historii Příbora. Málokdo to ví, ale pan Loukotka miloval Prahu. Stejně jako dokázal provázet turisty Příborem a poutavě vyprávět o domech, památkách a o jejich historii, dokázal totéž při procházkách Prahou! Stará Praha mu učarovala. Hodně toho věděl i o jiných koutech naší země. V posledních šesti letech života využíval své znalosti během letních poznávacích zájezdů Českou republikou se střediskem volného času Luna.

V r. 1974 Lubomír Loukotka začal psát kroniku města Příbora. Stal se desátým kronikářem v pořadí a psal kroniku nejdéle ze všech! Poslední rok, který připravil k zaznamenání a odevzdal na radnici ke konzultaci a upřesnění některých faktů, je rok 2010.  Poslední události roku 2011 zaznamenal do svého sešitu 28. května.

V roce 1945 Lubomír Loukotka vstoupil do skautu. Hrál divadlo, zpíval, sportoval, účastnil se všech významných akcí. Napsal publikaci o historii skautingu v Příboře a u druhé se stal spoluautorem.

V roce 1949 spoluzakládal příborský fotokroužek. Pár let působil i jako jeho předseda. Pan Loukotka sbíral známky, pohlednice, dopisnice - byl členem klubu filatelistů, a také rád a vášnivě sportoval! Během studií a ještě dlouho po nich hrával za fotbalové mužstvo Příbora!

Lubomír Loukotka po sobě zanechal výraznou stopu. Dokladem toho jsou i knihy, které mu vyšly. Už v roce 1968 napsal brožurku o historii města Příbora. V 90. letech vyšla jeho Historie Příbora v datech s pověstmi z města a o městě. Známá je jeho publikace Kříže, kaple, sochy svatých a její druhý díl Pamětní desky a pomníky. Stal se spoluautorem rozsáhlejších Dějin města Příbora.
Připravoval vyprávění o historii města do programu městské televize do rubriky Z historie po současnost. Poslední seriál se týkal příborských NEJ… Měl následovat deseti dílný pořad k 140. výročí založení hasičského sboru v Příboře.

11. ledna v roce 2009 převzal Mgr. Lubomír Loukotka ocenění Čestný občan města Příbora. Dlouholetý kronikář Příbora tehdy v rozhovoru pro městskou televizi řekl: „Jsem spokojený se svým životem“, a pak po chvilce přemýšlení dodal, „ale přece jen mám jedno přání - aby mi sloužilo zdraví.“

Uplynuly dva roky a pět měsíců a všechno bylo jinak. Zdraví Lubomíru Loukotkovi dosloužilo. Mgr. Lubomír Loukotka - čestný občan a kronikář města Příbora, skaut, historik, filatelista, fotograf, sportovec, vypravěč, hodný a výjimečný člověk zemřel 2. června 2011.

Mezi lidmi se říká, že každý je nahraditelný. Nevěřte tomu. Není. Lubomíra Loukotku jako kronikáře města, skauta, jako člověka, který rozuměl nejen svému koníčku, ale dokázal kdykoli komukoli bezzištně vyjít vstříc, nenahradí nikdo.

Časem bolest v srdcích těch, kteří ho měli rádi, otupí, ale prázdné místo po vzácném člověku, jímž pan Loukotka bezesporu byl, v jejich životě zůstane. Lubomír Loukotka odešel z tohoto světa náhle a - i přes svůj věk nedožitých 83 let - předčasně. Schází ve městě víc, než jsme si dokázali představit.


Mgr. Irena Nedomová, Příbor

LOKALIZACE


Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Petra Kolářová (Kancelář vedení města) org. 139, 15.07.2013 v 14:40 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz