Homepage

Školní jídelna Komenského

Školní jídelna Komenského v Příboře vznikla jako právní subjekt osamostatněním od Základní školy Jičínská dne 1. 8. 2001, je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Příbor. Na základě výběrového řízení se vedoucí organizace stala Olga Skřivánková a kolektiv jídelny tvoří celkem 13 pracovnic, z toho 5 pracovnic zůstalo z kolektivu ŠJ Jičínská.

Původní školní jídelna byla zbourána a provoz nové jídelny byl zahájen právě před 10 lety 3. listopadu 1997.
Zajišťuje školní stravování pro 700 žáků a studentů a 240 dospělých strávníků - jak z řad školských zaměstnanců tak široké veřejnosti a firem. Každý strávník má možnost vybrat si ze dvou až tří jídel. Jednodušší formu vyřizovat přihlášky a odhlášky jídel umožňuje strávníkům Portál e-Strava.

Zabezpečuje stravování na společenských a soukromých akcích, stravování na sportovních a kulturních podnicích, na akcích pořádaných městem Příbor.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Školní jídelna Komenského
Komenského 458
742 25 Příbor
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 725 186
(+420) 736 627 548

LOKALIZACE


Typ záznamu: Jídelna
AKTUALIZACE: Iveta Busková (Město Příbor) org. 139, 18.01.2013 v 21:22 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz