Homepage

Průmysl a řemesla v Moravském Kravařsku

Kravařsko byla země s kvetoucím polním hospodářstvím a chovem dobytka, známé bylo díky plemenu "Kravařského skotu", oceněnému pro svou vynikající dojivost. Hlavní město Nový Jičín, se svým věhlasným kloboučnickým průmyslem, bylo nazýváno také městem tvůrce sukna. V nedaleké Kopřivnické automobilce TATRA působil dlouhá léta inženýr Ferdinand Porsche, který je považován za tvůrce tzv. "lidového vozu". Průmysl vzkvétal také ve městech Fulnek, Odry, Bílovec a Příbor. Město Fulnek poskytlo přístřeší mnoha řemeslnickým podnikům, mezi ty nejvýznamnější patřily podniky ROMO a Retex. Zároveň bylo místem nákupu pro okolní vesnice. Odry, ležící na toku horní Odry, vlastnily zámek, jehož původ sahá až do roku 1220 k německým Templářům (Themplesherren). Kromě řemeslníků a obchodníků se v Odrách usídlila také vedle jiných průmyslových podniků především továrna Optimit, která produkovala výrobky z gumy. Blízko Oder v Jakubčovicích nad Odrou měl průmyslník Emil Teltschik zařízenou továrnu na knoflíky. Podnikání mělo zastoupení v několika hlavních městech Evropy a v zámoří. Patřilo s Jakubčovickým kamenolomem k nejvýznamnějším na Kravařsku. Bílovec byl znám díky a.s., kterou založili v minulém století bratři Salcherové - "Math. Salcher & synové a.s." , z které vznikla známá značka "Massag". Výrobky z "Massagu", z továrny na knoflíky a kovové zboží byly poptávány po celém světě.Potravinářský průmysl byl nejvíce zastoupen pivovarnictvím, pivovary se nacházely v Novém Jičíně, Žilině, Příboře, v Petřvaldě, Fulneku, Loučce a v Kuníně. Jediný lihovar byl v Šenově, panské palírny zanikly. Pro ráz kraje byly charakteristické větrné mlýny, především dřevěné.
Zvláštním druhem průmyslu byl domácí průmysl papučářský v Příboře (pletené papuče) a kašařství (výroba kaše z pohanky) v Hostašovicích.
Výroční trhy se pořádaly v Příboře, v Novém Jičíně, ve Fulneku, Starém Jičíně, Štramberku a v Suchdole. S každým výročním trhem byl pravidelně spojen trh dobytčí.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Vladimír Petřvalský (Obecní úřad Bartošovice) org. 56, 03.08.2009 v 09:12 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz