Homepage

Jasenická kyselka

Podle úředně stanoveného názvu zdejší vesnice Jeseník bylo by správnější pojmenování Jesenická kyselka. Věřme, že k této opravě v dohledné době jistě dojde. Obraťme však pozornost ke kyselce. Není bez zajímavosti, že objevitelem této byly vlastně krávy a telátka, které se popásávaly na lokách u místního potoka Luhy a vždy dávaly přednost při napájení vodě v nedalekých bařinách před vodou v potoce. Tím byl probuzen zájem u jesenických občanů o vodu v bařinách asi kol r. 1900, ačkoliv tato již od nepaměti na těchto místech ze země vyvěrala. Byla to tři zřídla ve vzdálenosti 30 až 40 m od sebe. Jistý podnikavý občan ve zmíněné době upravil studánku v jedné ze tří bařin. Lidé zjistili, že voda ze studánky má zvláštní nakyslou a docela příjemnou chuť, podporuje trávení, zvyšuje chuť k jídlu a výborně občerstvuje. Tak si zvykli jeseničtí občané chodit denně se džbánečky pro kyselku, jež jim výhradně sloužila k uhašení žízně i k občerstvení.
Pro její dobré vlastnosti docházeli si pro tuto i lidé z okolních vesnic. Teprve jistý Stefan si dal pořídit úřední rozbor kyselky, přičemž bylo zjištěno, že tato obsahuje vedle jiných látek veliké množství přírodní kyseliny uhličité a byla uznána vodou minerální a zahájen její prodej pod názvem Jasenická kyselka, pod kteroužto ochranou značkou jest do dneška zaregistrována.
V r. 1912 byla Jasenická kyselka podrobena dokonalé chemické analýze a byla uznána za vodu léčivou. Bylo zjištěno, že obsahuje 26 různých alkalií.
Během druhé světové války byly u pramenu provedeny různé úpravy a stavby. Zřídelní studna byla však vybudována tak neodborně, že voda dříve čistá, byla v nové studni plná kalu a rzi. Ke konci válečných událostí byla rotunda nad druhým pramenem poškozena a vypálena. Nedá se v dohledné době vůbec upotřebiti. V r. 1945 ujal se Jasenické kyselky nár. správce p. Osv. Pastrnák, kterému se podařilo po vynaložení neobyčejného úsilí a přebudování studny docíliti bezvadné původní minerální vody, která se hodí k prodeji a vývozu, protože je bezvadně čistá a snáší dlouhé uskladnění. Jasenická kyselka jest již opět od 1. 8. 1946 v prodeji. Plnění láhví děje se přímo u pramene. Tato minerální voda léčí celou řadu nemocí a neduhů a je výbornou stolní vodou. Má příjemnou kyselkavou příchuť, nepáchne a jest křišťálově čistá. Přišli jí na chuť i noví osadníci Jeseníku a zejména o letošních žních jí vypili pořádné množství. Žádný návštěvník nových osídlenců neodejde z Jeseníku, aby se neosvěžil Jasenickou kyselkou. Dle sdělení nynějšího nár. správce, bude se v nejbližší době Jasenická kyselka vyvážeti i do zahraničí a dokonce až do Egypta a Turecka. Až zavítáte do Jeseníku, tož neopomeňte ochutnati Jasenickou kyselku.

Zdroj:Vlastivědný sborník Kravařsko, roč. IX., č. 2., 1. listopadu 1946
Vojtěch Sklenák
Z knihy "Moravské Kravařsko"
Vydal: Region Moravské Kravařsko

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Denisa Vlková (COLOR Studio) org. 56, 08.06.2007 v 10:52 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz